۱۸ برنامه‌ برتر رمزنگار ویژه سیستم‌عامل ویندوز

۱۸ برنامه‌ برتر رمزنگار ویژه سیستم‌عامل ویندوز   در کامپیوترهای ما، داده‌های شخصی بسیار زیادی وجود دارد که به راحتی هر کاربری قادر است به این داده‌ها دست پیدا کند، به واسطه آن‌که داده‌های ما بدون بهره‌گیری از هیچ‌گونه الگوریتم